Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Mapa strony English version
Struktura organizacyjna UMCS

wersja do druku wersja do druku      zgłoś błąd na stronie zgłoś błąd na stronie

Pion Rektora

Centrum Promocji  www
Dział Organizacyjno-Prawny  www
 Zespół Kontroli i Audytu  www
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych  www 
Dworek Kościuszków  www


Pion Prorektorów

Akademickie Centrum Kultury  www 
Archiwum i Muzeum  www
Biblioteka UMCS  www
Centrum Brytyjskie  www
Centrum Europy Wschodniej  www
Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoes'a  www 
Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej  www
Centrum Kultury Fizycznej  www
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców  www
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  www
Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych  www
Wydawnictwo UMCS  www
Kolegia Licencjackie UMCS  www
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej www
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań  www
Centrum Kadrowo-Płacowe  www
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów  www
Rzecznik Patentowy  www


Pion Kanclerza

Kwestor  www
          - Kwestura  www
Zastępcy Kanclerza
Lubman UMCS  www 
Ogród Botaniczny  www
Kancelaria Uniwersytetu  www 
Dział Kontrolingu  www
Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej  www
Dział Eksploatacji  www
Dział Inwestycji i Remontów  www
Dział Zamówień Publicznych  www


Wydziały ►