Założenia

Opublikowano: 27 marca 2012

Wakacyjna Akademia Reportażu jest projektem mającym na celu kształcenie warsztatowe studentów (i przyszłych studentów) w oparciu o idee, jakie przyświecały twórczości Patrona Akademii oraz w oparciu o dokonania wybitnych współtwórców i kontynuatorów polskiej szkoły reportażu.

Wybrane fragmenty założeń programowych Akademii:

I. Przesłanki uzasadniające realizację projektu

1. Światowa ranga dorobku Ryszarda Kapuścińskiego i recepcja tego dorobku w Polsce i w świecie. Rangę dorobku polskiego reportera najlepiej potwierdza świadectwo światowego zlotu gwiazd Pen-Clubów (Nowy Jork 2007 ), na którym przyjęto dezyderat o uznaniu Ryszarda Kapuścińskiego najwybitniejszym dziennikarzem XX wieku i jednym z najwybitniejszych myślicieli.

2. Dorobek Ryszarda Kapuścińskiego jako swoisty testament pozostawiony dziennikarzom świata. Wpisane są  w ten dorobek wartości i postawy niezwykle pożądane w dzisiejszej rzeczywistości: dialog Kultur i cywilizacji, rozumiejące otwarcie na Innego, sztuka przełamywania barier obcości, ujawnianie i wspieranie jednostkowych i zbiorowych dążeń wolnościowych, traktowanie zawodu reportera jako opartego na wciąż napiętej ciekawości świata z jednoznaczną świadomością posłannictwa.

3. Komplementarność spuścizny Ryszarda Kapuścińskiego. Model uprawiania reportażu przez R. Kapuścińskiego to spójność dorobku twórczego (reportaż) z metodą uprawiania gatunku wpisaną w tę twórczość i przekazaną w formie wykładu (przede wszystkim „Autoportret reportera” i „Podróże z Herodotem”).

4. Powyższe przesłanki wystarczająco uzasadniają realizację projektu mające na celu kształcenie warsztatowe studentów w oparciu o wartości i idee wpisane w dorobek Ryszarda Kapuścińskiego. Także – budowanie wspólnoty myślenia o powinnościach dziennikarzy wśród młodego pokolenia polskich reportażystów.

II. Model przedsięwzięcia

1. Inspiracją dla pomysłodawców projektu (Marek Kusiba – Toronto, Kanada; Franciszek Piątkowski, Lublin; prof. dr hab. Krzysztof Stępnik – Wydział Politologii UMCS) była obecność i znaczenie Ryszarda Kapuścińskiego w działalności Instytuto Latinoamericana de Nuevo Periodismo, jaką utworzył w Cartagenie wybitny pisarz i reporter, noblista Gabriel Garcia Marquez, a którą kieruje jego brat Juan Garcia Marquez. Szkoła ta doskonali umiejętności reporterskie młodzieży z krajów Ameryki Łacińskiej.

(…)

III. Cele projektu

1. Akademia jest projektem mającym na celu kształcenie warsztatowe studentów (i przyszłych studentów) w oparciu o idee, jakie przyświecały twórczości Patrona Akademii oraz w oparciu o dokonania wybitnych współtwórców i kontynuatorów polskiej szkoły reportażu.

Realizacja celu głównego będzie możliwa tylko wówczas, gdy zajęcia warsztatowe pogłębione zostaną refleksją o gatunku (historia reportażu polskiego i światowego, teoria gatunku, kontrowersje dotyczące jego genologii).

 

Opracował: Franciszek Piątkowski