Organizatorzy

Opublikowano: 27 marca 2012

Organizatorami Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego są:
•  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
•  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej
•  Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
•  Urząd Gminy w Siennicy Różanej

Kontakt:
Franciszek Piątkowski, tel. 537 469 042, 504 267 379
Karolina Przesmycka, akademia.reportazu@umcs.lublin.pl,
Urząd Gminy w Siennicy Różanej, tel. 82 267 379, siennicarozana@gmail.com.